Firma vznikla v roce 1994 oddělením měřické skupiny od podniku Geoindustria s.p. a GMS a.s a provádí většinu prací oboru geodézie a kartografie. Všechny terénní a kancelářské práce jsou prováděny pracovníky s náležitou odbornou kvalifikací a dlouholetou praxí. Při měření v terénu je využívána totální stanice ELTA 3 s automatickým ukládáním naměřených dat, při digitálním zpracování je využit výpočetní program Groma . Grafické zpracování je prováděno systémy MicroStation nebo Kokeš s možností exportu do systému Autocad a s vlastními programovými nadstavbami.

Vítejte na naší stránce - toto jsou služby které nabízíme:

 • Mapy velkých měřítek - podklady pro projekt a architekturu, stavební areály, veřejná prostranství, komlexy budov a objektů  (exteriéru i interiéru), základní plány  závodů ... Podle požadavku vše v  3-rozměrném formátu (3D) s  fotomantážemi  a následující vizualizací a animací (průlety kamerou objekty, okruhy s nadhledem ...) v běžných videoformátech (.avi, .mpg, .sld) !

 • Mapy velkých měřítek - podklady projektů - liniových staveb
 • Mapy dokumentace skutečného provedení ( včetně zaměřování inženýrských sítí  pro správce sítí)
 • Zaměřování stavebních objektů určených k rekonstrukci (3D)
 • speciální geodetické práce - jeřábové dráhy, polohové a výškové vytýčení ...
 • Důlní měření a zaměřování podzemních prostor (3D)
 • Geometrické a vytyčovací plány pro zápis v katastru nemovitostí
 • Převody grafických mapových podkladů do digitální formy a vektorizace (3D)
 • Převody existujících podkladů do 3-rozměrného formátu s následujícími vizualizacemi a animacemi .
 • Tvorba uživatelských programů pro grafické systémy (Microstation/bas, autolisp), programy pro správu a hromadné zpracování dat, gis ...

 • Můžete si prohlédnout:
  Orientační ceník prací
  Kontaktní informace s mapou
  Používáme MicroStation + softvare ke stažení
  Ukázky posledních akcí
  Ozvěte se nám !
  T-Mobil 605 852 304

  mailto:kincl_p@volny.cz